Træf valg i dag, som du om 10 år bliver glad for.

Livet er en underlig størrelse, og vi har alle mange spørgsmål til det: Hvorfor er vi her i det hele taget? Hvordan kan vi vide, om vi vil være glad for det liv, vi har levet, når det er slut? Er det den rigtige retning, vi bevæger os i nu?

Gennem fem forskellige fokusområder vil vi i denne bog vejlede dig til at træffe bedre beslutninger omkring livet, så du kan finde lige netop din vej i livet. Måske er det tid for dig at stoppe op og se, hvor du kommer fra, hvor du er nu og hvor du er på vej hen.

Bliv mere afklaret på fem områder af dit liv

  1. Se tilbage: Din fortid kan både fortælle dig noget om din nutid og din fremtid
  2. Se indad: Du må opdage, hvem du selv er, og hvad du selv ønsker og kan tænke dig. For dit liv skal leves ud fra det, der bor i dig.
  3. Se udad: Du lever ikke kun for dig selv, du lever i et samspil med andre mennesker, og du er i en bestemt livssituation lige nu. Dine valg i livet må også træffes ud fra, hvor du befinder dig lige i øjeblikket, samt hvem og hvad der er omkring dig.
  4. Se opad: Der er en mening med livet. Der er et større formål. Du kan få hjælp fra Gud til at se den større mening i livet.
  5. Se fremad: Det hjælper ikke at blive hængende i fortiden. Du må se på det liv, du har foran dig og begynde at leve på en måde, så du engang i fremtiden bliver glad for de valg, du har truffet i dag.

Vi håber, at vi med denne bog kan hjælpe dig til at navigere i livet og træffe beslutninger, du bliver glad for.

(Fås kun som e-bog)

 

Bogens indhold


Se tilbage – fortiden kan hjælpe dig fremad.
Kapitel 1: Hvad har du med i bagagen fra opvæksten?
Kapitel 2: Hvordan har din tilværelse formet sig i voksenlivet?
Kapitel 3: Hvor har du sat dit præg?
Kapitel 4: Drømmene:  De opfyldte, de bristede, og de uopfyldte.

Se indad – lær at leve i harmoni med dig selv.
Kapitel 5: Kend dine styrker.
Kapitel 6: Bliv ekspert på dit eget indre landskab.
Kapitel 7: Lad dine tanker arbejde for dig, ikke imod dig.
Kapitel 8: Hvil i at være den, du er.

Se udad – forstå dig selv i forhold til din sammenhæng.
Kapitel 9: Relationer er det vigtigste i livet.
Kapitel 10: De sammenhænge du indgår i.
Kapitel 11: Hvor befinder du dig i livet?
Kapitel 12: Søg hjælp, når det er nødvendigt.

Se opad – Gud har en plan for dit liv.
Kapitel 13: Fem formål med livet.
Kapitel 14: Vejen til fællesskab med Gud.
Kapitel 15: En håndbog for livet.
Kapitel 16: Hvordan du kan blive ledt af Gud.

Se fremad – fremtiden er lys.
Kapitel 17: Giv dig selv lov til at drømme.
Kapitel 18: Planlægning er stressens fjende nummer ét.
Kapitel 19: Giv næring til det, du ønsker skal vokse.
Kapitel 20: Hvad vil du gerne se tilbage på en dag?

Find retningen for dit liv

“Find din vej i livet”

(Fås kun som e-bog)