Nu over 3500 solgte bøger fra Præsten og Psykologen

‘Find din vej i livet’ hjælper dig til at træffe valg i dag, som du om 10 år bliver glad for, at du har truffet.

Livet er en underlig størrelse, og vi har alle mange spørgsmål til det: Hvorfor er vi her i det hele taget? Hvordan kan vi vide, om vi vil være glad for det liv, vi har levet, når det er slut? Er det den rigtige retning, vi bevæger os i nu?

Gennem fem forskellige fokusområder vil vi i denne bog vejlede dig til at træffe bedre beslutninger omkring livet, så du kan finde lige netop din vej i livet. Måske er det tid for dig at stoppe op og se, hvor du kommer fra, hvor du er nu og hvor du er på vej hen.

Bogen er inddelt i fem afsnit:

  1. Se tilbage: Din fortid kan både fortælle dig noget om din nutid og din fremtid
  2. Se indad: Du må opdage, hvem du selv er, og hvad du selv ønsker og kan tænke dig. For dit liv skal leves ud fra det, der bor i dig.
  3. Se udad: Du lever ikke kun for dig selv, du lever i et samspil med andre mennesker, og du er i en bestemt livssituation lige nu. Dine valg i livet må også træffes ud fra, hvor du befinder dig lige i øjeblikket, samt hvem og hvad der er omkring dig.
  4. Se opad: Der er en mening med livet. Der er et større formål. Du kan få hjælp fra Gud til at se den større mening i livet.
  5. Se fremad: Det hjælper ikke at blive hængende i fortiden. Du må se på det liv, du har foran dig og begynde at leve på en måde, så du engang i fremtiden bliver glad for de valg, du har truffet i dag.

Vi håber, at vi med denne bog kan hjælpe dig til at navigere i livet og træffe beslutninger, du bliver glad for.

 

Bogens indhold


Se tilbage – fortiden kan hjælpe dig fremad.
Kapitel 1: Hvad har du med i bagagen fra opvæksten?
Kapitel 2: Hvordan har din tilværelse formet sig i voksenlivet?
Kapitel 3: Hvor har du sat dit præg?
Kapitel 4: Drømmene:  De opfyldte, de bristede, og de uopfyldte.

Se indad – lær at leve i harmoni med dig selv.
Kapitel 5: Kend dine styrker.
Kapitel 6: Bliv ekspert på dit eget indre landskab.
Kapitel 7: Lad dine tanker arbejde for dig, ikke imod dig.
Kapitel 8: Hvil i at være den, du er.

Se udad – forstå dig selv i forhold til din sammenhæng.
Kapitel 9: Relationer er det vigtigste i livet.
Kapitel 10: De sammenhænge du indgår i.
Kapitel 11: Hvor befinder du dig i livet?
Kapitel 12: Søg hjælp, når det er nødvendigt.

Se opad – Gud har en plan for dit liv.
Kapitel 13: Fem formål med livet.
Kapitel 14: Vejen til fællesskab med Gud.
Kapitel 15: En håndbog for livet.
Kapitel 16: Hvordan du kan blive ledt af Gud.

Se fremad – fremtiden er lys.
Kapitel 17: Giv dig selv lov til at drømme.
Kapitel 18: Planlægning er stressens fjende nummer ét.
Kapitel 19: Giv næring til det, du ønsker skal vokse.
Kapitel 20: Hvad vil du gerne se tilbage på en dag?

Find din vej i livet

At leve med perspektiv og formål

Som præst og psykolog har vi hver 15 års erfaring med at hjælpe mennesker.