Herren selv går foran dig, Han vil være med dig, Han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!