JØRN BRAÜNER

Præst
Bachelorgrad i Teologi
Frikirkepræst i 14 år og siden 2013 arbejdet i Præsten og Psykologen (*)
1-årig familieterapeut uddannelse ved Sjælesørgerisk Familierådgivning
Fungeret som terapeut, både for enkeltpersoner og par
Certificeret PREP underviser

Jeg har oplevet, at jeg kan hjælpe enkeltpersoner med at finde en vej ud af deres problemer og blive styrket i deres selvværd og tro på dem selv. Ofte får jeg inspiration, idéer og tanker, der løsner op i situationen.

Jeg har også alene eller sammen med Karin hjulpet par til at fungere bedre sammen efter terapeutiske forløb. Jeg tror, at hvis par får hjælp udefra kan de lære at tale sammen og forstå hinanden, og langt de fleste problemer kan løses.

Jeg ønsker samtidig at være med til at opmuntre, skabe livsglæde, styrke troen og give gode råd til hverdagenslivet i det 21. århundrede ud fra Bibelen, Jesus og troen på Gud. Alt dette er et stærkt bidrag til en verden, der på mange måder er kaotisk og søger faste holdepunkter.

Evighedsperspektivet i troen er lige præcist det, der kan give livet den dybere mening.

Mange flere danskere ville få udbytte af det stærke kristne fundament, der er i vores kultur, hvis de vidste, hvordan de skulle gøre brug af det. Mit ønske med denne hjemmeside og vores facebook hjemmeside er at hjælpe mennesker til en hverdagstro, der beriger deres liv.

(*) I alt vores arbejde med foredrag, bøger og opslagene på vores Facebookside repræsenterer vi en klassisk, evangelisk kristendom. Det vil sige de grundlæggende sandheder om Gud og Bibelen, som langt den overvejende del af de kristne er enige om. Jeg kommer dermed ikke ind på de mere “kirkesamfunds-specifikke” forskelle omkring troen i mit arbejde med Præsten og Psykologen. Jeg har i 14 år været frikirkepræst og er også i dag en del af Mosaik kirkenetværket (se mere her: https://mosaik.one/forside/). I 2013 stoppede jeg med at være præst i en lokal kirke og begyndte udelukkende at leve af Præsten og Psykologen. Jeg har i denne periode samarbejdet med flere præster og kirkeledere og besøgt og holdt foredrag i mange folke- og frikirkesammenhænge.

 

 

KARIN BRAÜNER
Psykolog
Cand.psych. fra Københavns Universitet 2001
Medlem af Dansk Psykologforening
Certificeret PREP underviser

Jeg blev psykolog, fordi jeg ønsker at hjælpe mennesker til at få et bedre liv. ”Psykolog” er en beskyttet titel der kræver en 5-årig uddannelse. Dette sikrer, at de, der kommer til en psykolog ved, at de møder et menneske med stor baggrundsforståelse for de dybere problemstillinger i livet.

En anden væsentlig side ved at være psykolog er den erfaring og indsigt, man får i mødet med mennesker i livets forskellige faser. Jeg ligger vægt på at være nærværende og møde mennesker lige præcist dér, hvor de er.

Samtidig med at jeg er psykolog, har jeg en personlig tro på Gud. I det omfang det ønskes, har jeg her noget, jeg kan trække på i mødet med mennesker. I nogle situationer kan dette give en ekstra dybde.

Jeg tilbyder individuelle samtaler, parterapi, gruppeterapi, supervision og undervisning. Derudover tilbyder jeg også parkurser.

Jeg anvender primært kognitiv adfærdsterapi, løsningsfokuseret terapi og imago parterapi.

 

 

Kontakt

3114 2775