Pas på dig selv

– det er ikke sikkert, at andre gør det

Oplev hvordan du kan…

 • Få hjælp til at kende dine grænser
 • Bygge dybe og langvarige relationer
 • Finde balance i dit følelsesliv
 • Hvile i at være, hvor du er
 • Finde fred med dig selv i din livssituation
 • … og meget mere

Pas på dig selv

– det er ikke sikkert, at andre gør det

“Der sker så meget i vores liv og verden i dag, der kan presse os på mange forskellige områder. Mange mennesker bliver stressede, ængstelige og urolige. Derfor er vi nødt til selv at være opmærksomme på, hvordan livet påvirker os. Vi er også nødt til at lære os selv at kende for at finde ud af, hvad vi kan klare og ikke klare. Uanset om andre mennesker omkring os ønsker os det bedste, kan de ikke vide præcist, hvad der er brug for i vores liv, for at vi trives og har det godt.

Derfor har vi skrevet denne bog. Vi ønsker at hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende. Når du lærer dig selv bedre at kende, kan du bedre passe på dig selv, for du ved, hvor du er i livet, ved hvad der påvirker dig, og hvad der ikke gør.”

– Jørn & Karin Braüner

Præsten & Psykologen

Bliv styrket i dit indre gennem 10 områder

 • Kapitel 1: Kend dig selv
  I det første kapitel er fokus på betydningen af at kende sig selv for at kunne passe på sig selv. Du er den eneste, der fuldt ud kender dit indre landskab. Selv hvis du søger hjælp fra professionelle, får du ofte hjælp i forhold til, hvor meget du kan beskrive, hvad du oplever, og hvor din udfordring er.
 • Kapitel 2: Fem INDRE områder du skal være opmærksom på for at passe på dig selv

  I dette og det næste kapitel giver vi dig i alt ti forskellige områder, som du kan bruge til at bedømme på hvilke områder, du især har udfordringer i dit liv. På den måde kan du både sætte fokus på det, der skal arbejdes med, og set fra den anden side kan du også finde ud af, hvad du ikke behøver at fokusere så meget på. Det drejer sig ikke kun om at se på ens udfordringer. Det drejer sig også om at glæde sig over de områder, der går godt. I kapitel to er fokus på det, der sker inden i dit indre landskab. Dvs. dine følelser, dine tanker, din vilje, dit åndelige liv og dit ubevidste jeg.

 • Kapitel 3: Fem YDRE områder du skal være opmærksom på for at passe på dig selv

  Her skal vi se på fem faktorer, der ikke direkte foregår inde i dig, men de påvirker i høj grad, hvordan du har det i dit indre. Det drejer sig om: Din fysiske tilstand, din relation med andre mennesker, din fortid, din nuværende livssituation, og din fremtid. Disse områder har en stor indflydelse på dit velbefindende. Det er vigtigt, at du ser dit liv igennem disse. Ellers kan det ske, at du måske er for hård ved dig selv, forventer for meget af dig selv eller måske ikke forstår årsagen til din indre uro. Når du tager disse fem områder med i betragtningen af, hvor du er, forstår du dig selv endnu bedre, og du kan dermed passe bedre på dig selv.

 • Kapitel 4: En følelsernes dagbog – lær dig selv bedre at kende

  En følelsernes dagbog er et meget brugbart redskab til at lære dig selv bedre at kende, og dermed også til at passe bedre på dig selv. I dette kapitel får du en indføring i, hvordan du kan begynde at skrive om, hvad du oplever, og hvordan du kan bruge det til at forstå dig selv bedre. Det gør du, når du beskriver situationer i dit liv, hvor du måske er tynget, vred, frustreret, stresset osv. Du begynder at opdage, hvem du selv er, og hvornår du reagerer uhensigtsmæssigt på en situation, eller hvornår du havner i en situation, der ikke er god for dig. Det gør dig i stand til at undgå en situation eller håndtere den korrekt, så du oplever større trivsel i dit liv.

 • Kapitel 5: Hvad siger dine følelser til dig? – lyt og lær

  Vores følelser er ikke kun til stede i os, for at vi skal opleve dem. Der er en årsag til, at de er der. Hvis vi stiller antennerne ind på dem, kan vi lytte til, hvad de har at sige til os. Det kan hjælpe os både ved det, at vi skaber en lille smule positiv afstand til dem, der gør at vi kan observere dem udefra og dermed lytte til det budskab, som de har til os. Det kan samtidig hjælpe os til at forstå, at følelserne kommer et andet sted fra. De er en reaktion eller respons på noget andet, der sker eller er sket. I dette kapitel bliver vi bedre til at lytte til vores følelser.

 • Kapitel 6: Hvad siger Gud til dig i dine følelser? – din sande styrke

  Det er så vigtigt at forstå, at Gud ikke er en fjern Gud. Jesus kom for at blive en af os, og Han kender til vores skrøbeligheder og svagheder. Han var en af os. Derfor kender Gud også til det, som gør ondt, og Han har noget at sige til os. De ord, der kommer fra Gud, kan blive din sande styrke. Vi skal se på, hvad Gud siger til os i det, der er svært.

 • Kapitel 7: Brug dine tanker til at håndtere dine følelser

  Følelser, der tynger, kan komme fra de situationer, vi står i. Men de kan også komme fra vores tanker. Der er rigtig mange af vores følelser, der udløses af de tanker, vi tænker. Derfor kan det også gå den anden vej: Du kan bruge dine tanker til at håndtere dine følelser. Sagt på en anden måde kan det ske, at du tænker forkert, og det er derfor, at du har det svært. Nogle gange er der brug for, at vi tænker positive tanker. Andre gange er der brug for, at du lader tankerne være og fokuserer på noget andet. Endelig kan der også være brug for, at vi selv aktivt taler de ord, som Gud giver til os i Bibelen. Vi skal se på disse tre måder at håndtere vores følelser på.

 • Kapitel 8: Byg dybe relationer, der holder i længden

  De relationer, vi har, kan være årsagen til den dybeste glæde i vores liv, men også årsagen til, at vi bliver allermest såret. Mange af vores negative følelser og tanker vil miste deres magt, når vi deler dem med mennesker, der holder af os, og som vi holder af. Ved at nogen lytter til os og forstår os, opløses følelser af afvisning og sårethed, der blandt andet kommer fra relationer med andre mennesker, der ikke lyttede til os og forstod os. Indre helbredelse kan være at finde ind i gode og dybe relationer og fællesskaber. Vi har dog brug for at lære hvordan vi bygger disse.

 • Kapitel 9: Slut fred med dig selv og din livssituation

  Nogle gange kæmper vi imod det faktum, at vi står i den situation, vi gør, og at vi er dem, vi er. Måske er vi utilfredse med, at vi ikke har lige så meget, som andre har. Dvs. dem, som vi synes, at vi skal have lige så meget som. Dem, vi har mere end, registrerer vi ikke. Det kan også ske, at vi er utilfredse med os selv. Vi er ikke nået så langt i livet, som vi gerne ville. Eller vi er skuffede over, hvad vi gjorde, som vi ikke skulle have gjort, eller omvendt: Hvad vi ikke gjorde, som vi skulle have gjort. Det kan med andre ord være svært at acceptere tingene, som de er. I dette kapitel vil vi hjælpe dig med at slutte fred med dig selv og den situation, du står i.

 • Kapitel 10: Her er mit liv, og hvad jeg skal være opmærksom på

  Dette er et opsamlingskapitel. Det bliver skrevet af dig. Hvis du har fulgt øvelserne efter hvert kapitel i denne bog, har du lige så stille udfyldt dette sidste kapitel i bogen undervejs. Med det har du fået beskrivelsen af, hvordan dit liv og dit indre landskab ser ud… af den største ekspert på området: Dig selv! Det er her, at du lige så stille når frem til at opdage, hvor du er, og hvad du skal være opmærksom på og arbejde med i dit liv. At nå frem til denne forståelse af dig selv er noget af det vigtigste, du kan gøre, for at du kan passe på dig selv. Når du ved, hvor dine udfordringer er, er du bedre i stand til at navigere uden om det, der kan slå dig i stykker på livets vandring. Du er blevet bedre til at passe på dig selv.

Find balance i dit følelsesliv

 “Pas på dig selv”