STÅ STÆRKT

I STORMEN

En hjælp til hverdagen fra
Præsten og Psykologen

Stå stærkt i stormen er en bog, der giver dig energi og overskud til hverdagen

Vi kender alle til, at der er stormfulde perioder i livet. Det kan handle om sygdom, økonomi, problemer i forhold til familie, venner eller arbejdskolleger. Udfordringer som lægger pres på dit liv. Det påvirker, hvordan du har det med dig selv og andre. Og det er her din indre styrke, der er afgørende for, hvor godt du kommer igennem stormen. Hvis der ikke er harmoni i dit indre, står du meget svagt, når stormen rammer.

“Fantastisk værktøj for mig og er blevet så fri og fyldt af gode ting” – Anette B.

I bogen Stå stærkt i stormen får du hjælp til at opbygge styrke i dit liv og overkomme udfordringer, som forhindrer dig i at leve frit. Efter 5 minutters læsning er du igang med personlig udvikling fra både en psykologisk og åndelig indgangsvinkel – uanset hvor i bogen, du begynder.

Du får hjælp som er

  • Kort – med små daglige input for dig, der ikke har meget tid.
  • Praktisk – for at du kan bruge den konkret i din hverdag.
  • Interaktiv – fordi du vokser mest ved selv at overveje og handle på det, du læser.

Jeg har købt bogen og kan varmt anbefale den” – Jette J.

Find ny styrke på syv områder af dit liv
Uge 1: Vær ikke bekymret for noget
Vi forventer let det værste i stedet for det bedste. Vi skal se på, hvilke redskaber, vi har overfor bekymringer. Du kan blandt andet gøre bekymringer til handlinger. Du vil også finde ud af, hvorfor du ikke skal bekymre dig, og hvordan du kan stå imod bekymringerne. Jesus har også flere gode råd angående bekymringer. Samtidig vil du opdage, hvordan du kan bruge det at skrive til at slippe bekymringerne, og hvordan Guds hjælp spiller ind i forhold til at leve et bekymringsfrit liv.
Uge 2: Tilgiv – og sæt dig selv fri
At tilgive kan være rigtig svært, især hvis nogen har såret os meget dybt. Men hvis du forstår, at tilgivelse ligeså meget er noget, du skal gøre for ikke selv at blive siddende i mørke, så er det lettere at tilgive. Hvordan får du styrken til det? Og hvad med konsekvenser, når andre har handlet forkert? Er hævn okay? Hvad med retfærdighed i forhold til forkerte handlinger? Hvad skal du gøre for at opleve frihed på området? Disse emner kommer vi ind på.
Uge 3: Løs problemet med dine tanker
Her skal vi se på vores ”hovedproblem”; de problemer, vi har med tankerne i vores hoved. Det, dine tanker er domineret af, er den retning, du går i. Det er vigtigt ikke at have urealistiske forventninger. Planlægning kan hjælpe dig på dette område. Du vil også opdage, hvordan Skriftsteder fra Bibelen er en særlig styrke, der kan hjælpe dig med at få orden i tankelivet. Taknemmelighed er også en nøgle til ikke at være fyldt af negative tanker.
Uge 4: Få styr på din vrede
Vrede i sig selv er ikke forkert. Men vrede er absolut en kraft, der skal styres for ikke at forvolde skade på os selv eller andre. Derfor vil du bl.a. lære, hvordan du helt konkret kan forhindre et vredesudbrud og få nogle praktiske redskaber til, hvad du kan gøre lige præcist, når du er vred. Bibelen har mange ting at sige om vrede, og vi skal se på nogle gode visdomsord herfra. Samtidig skal vi se på, hvor vreden kommer fra, hvad årsagen eventuelt kan være, og hvad du kan gøre ved det.
Uge 5: Du bliver lykkeligere af at give end af at modtage
Alle mennesker ønsker at være lykkelige. Men det er ikke alle, der forstår, at de bliver lykkeligere af at give end af at modtage. Det har blandt andet noget at gøre med, at vi høster, som vi sår. I relationer med andre er vejen ud af ensomhed også at give ud af det, som du selv oplever, så du ikke står alene med det. Du kan også tage initiativer, der hjælper dig til ikke at spekulere så meget på din egen situation men i stedet tænke på andre. Og vi har også en påmindelse om, at du skal passe på dig selv, når du giver ud. Til sidst vil vi se på det at give af sine penge.
Uge 6: Arbejd på det vigtigste i livet – relationer
Relationer er det vigtigste i livet! Derfor skal vi ikke tage det som en selvfølge, at relationer fungerer, men der skal arbejdes på det. Vi skal passe godt på vores relationer og se værdien i hinanden og gøre mod andre, som vi ønsker, at de skal gøre mod os. Der er et helt specielt område, der kan ødelægge eller bygge relationer: Kommunikation. Derfor er der sat ekstra tid og plads af til dette område. Samtidig er det vigtigt i relationer ikke at hænge fast i fortidens fejl, hvis vi ønsker, at relationen skal bevares.
Uge 7: Gør brug af din største ressource
Mange danskere kender mere til det psykologiske end det åndelige. Derfor har vi valgt at sætte den sidste uge af til at forstå, hvordan Gud og Bibelen kan bruges i hverdagslivet. Når vi finder ud af det, finder vi ud af, at det rent faktisk er vores største ressource. Vi skal se på et par eksempler fra Bibelen: Hvordan Gud er som hyrden og vi er fåret; hvordan Gud indbyder os til fællesskab med Ham, så vi slipper vores byrder; hvordan vi kan opleve, at Gud er med, når det stormer, og hvordan vi derfor kan stå stærkt i stormen.

Har lige taget fat i den igen, da jeg er kommet i en ny situation, som kræver lidt støtte i stormen” – Louise P.

Få ny styrke i dit liv

 Stå stærkt i stormen